Nejčastější otázky


Tipy po registraci na webowém portálu a následném ověření od provozovatele obrdžíte jak SMS, tak E-mailovou formou.
A to minimálně 60 MIN před začátkem oficiálního začátku utkání
ANO, členství je možné kdykoliv vypovědět z Vaší strany.
A to prostřednictvím e-mailu a to na e-mail uvedený na webových stránkách provozovatele.
Poplatek za členství vám dle obchodních podmínek vrácen nebude.
Pokud budete chtít přidat referenci na web provozovatele.
Kontaktujte provozovatele stránek a po následné písemné komunikaci bude umístěna Vaše reference na stránkách.
Sám / Sama se můžete rozhodnout, zda budete chtít přidat i vlastní foto.
ANO.
Samozřejmě je to možné.
Ceny jednotlivých úkonů se dozvíte vždy po písemné dohodě odsouhlasené oběmi stranami, jak provozovatelem, tak uživatelem.
ANO.
Samozřejmě je to možné.
Na poplatek původního členství Vám nevzniká žádný nárok.
Navíc budete muset uhradit nový poplatek za nové členství dle aktuálně platného ceníku.